Waarom geen cookiemelding op onze website?
Heel simpel, wij hebben besloten de website van Bestebak.nl vrij te houden van cookies die uw persoonsgegevens verzamelen.

Onze website gebruikt geen cookies die gegevens verzamelen, opslaan of delen die herleidbaar zijn tot een identificeerbaar natuurlijke persoon; met andere woorden uw persoonsgegevens. Het tonen van een cookiemelding is daardoor niet nodig. En dat komt goed uit, want wij hebben een hekel aan verscholen trackingmethodes of irritante cookie-walls!

Correct privacybeleid
Wij respecteren uw privacy en handelen uiteraard conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In ons privacybeleid staat exact wat wij met uw gegevens doen. Het komt erop neer, dat wij deze alleen gebruiken voor een soepele en eenvoudige dienstverlening richting u. Eigenlijk heel normaal…

Wat betekent dat voor u?
Wij investeren graag in een samenwerking met u voor de lange termijn. Vertrouwen vinden wij daarin een bijzonder belangrijke factor. Het verzamelen van persoonsgegevens, voor bijvoorbeeld marketing- of verkoopdoeleinden, past daar absoluut niet bij. Zeker niet als dit achter de schermen gebeurt en u daar geen direct zicht/invloed op heeft.

Persoonsgegevens
Wij hebben u persoonsgegevens niet nodig. Alleen als u een bestebak besteld of reparatie wil laten uitvoeren, vragen wij het strikt noodzakelijke. Ons privacybeleid is daarom simpel: wij maken op geen enkele wijze gebruik van cookies die persoonsgegevens verzamelen of delen. Wij houden u niet in de gaten. De interactie die u heeft met de website van BesteBak houden wij niet bij. Als we feedback willen, dan vragen we u dat wel persoonlijk.

Remarketing
Wij achtervolgen u niet met advertenties. We slaan uw surfgedrag en wat u heeft bekeken op onze website niet op. Zodoende hebben we geen informatie, waarmee we bijvoorbeeld gepersonaliseerde advertenties kunnen maken, die op een later moment elders op het internet aan u worden getoond.

Welke cookies worden wel geplaatst?
De website van BesteBak gebruikt alleen functionele cookies en voorkeurscookies ten behoeve van een correct werkende website. Zodoende garanderen wij u dat erop geen enkele wijze inbreuk wordt gemaakt op uw privacy.

Contact | Via de website kunt u contact opnemen. Om uw bericht (maar bijvoorbeeld ook taalinstellingen) correct te versturen worden alleen voorkeurscookies en functionele cookies geplaatst.

Google Analytics | Normaliter geeft Analytics inzicht in de gedragingen van bezoekers door middel van persoonsgegevens. Echter, wij hebben deze functies uitgeschakeld. Ook hebben wij Analytics privacyvriendelijk (inclusief anonimiseren van IP-adressen) ingesteld, zoals de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens voorschrijven. Zodoende worden er alleen functionele cookies geplaatst.

Downloaden Brochure| Via de website kunt u een brochure downloaden. Om bij te houden hoe vaak de brochure wordt gedowload worden er alleen functionele cookies geplaatst.

Hoe zit het precies met die cookiewet?
De cookiewet (= de Telecommunicatiewet, artikel 11.7a ) bepaalt dat bezoekers toestemming moeten geven om gegevens uit te lezen of te plaatsen bij diens randapparatuur (zoals computers, laptops, tablets of telefoons). Een cookie is zo’n gegeven die, tijdens het browsen op internet, op de computer van de internetter wordt geplaatst. Echter, er zijn er zijn verschillende soorten cookies. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) beschrijven twee hoofdcategorieën: de functionele en de niet-functionele cookies.

Een functioneel cookie onthoudt bijvoorbeeld welke producten u in uw winkelmandje hebt geplaatst of welke taalinstellingen u voor een website hebt opgeslagen. Een niet-functioneel cookie trackt bijvoorbeeld uw surfgedrag en gebruikt dat om u gepersonaliseerde advertenties te tonen. Een cookiemelding is vereist, wanneer je bepaalde niet-functionele cookies gebruikt om persoonsgegevens van bezoekers op te slaan.