Per 1 april mogen we Guy Seelmann verwelkomen binnen de Karhof Groep. Hij gaat zich binnen de hele groep, inclusief DSG, bezighouden met sales. Om die reden heeft hij ook geen vaste standplaats. Guy is geen onbekende binnen ons netwerk; hij bekleedde hiervoor een salesfunctie bij Wensink (trucks en trailers) en heeft veel ervaring met kleinere laadbakken en fleetmanagement. Samengevat: Guy is more than a nice guy. Welkom Guy!

KARHOF OVER_ COLLEGA’S

KARHOF OVER_ SALES

KARHOF OVER_ MORGEN.